Locations In Kazakhstan (KZ)

Code Name Region
KZHRC Zhairem
KZDMB Zhambyl
KZZHA Zhana-aul AKM
KZZRK Zharkent ALA
KZDZN Zhezkazgan
KZZYR Zyryanovsk VOS
KZSHA Shakhtinsk KAR
KZSZI Zaisan
KZSCK Shchuchinsk SEV
KZZCH Zashchita VOS
KZCIT Shimkent
KZSHU Shubarkuduk
KZSHY Shymkent
KZSGU Shyngyrlau ZAP
KZSTP Stepnogorsk AKM
KZTYK Taldykorgan
KZTDK Taldy-kurgan
KZTAL Talgar
KZTAR Taraz ZHA
KZTAU Temirtau KAR
KZTGZ Tengiz
KZURA Uralsk
KZPLX Semey (semipalatinsk) VOS
KZUKK Ust-kamenogorsk
KZSGV Semiglavyy Mar ZAP
KZUZE Uzen
KZMAN Mankent SEV
KZNOA Novaya Shul'ba VOS
KZSKO Novonikolskoe SEV
KZNOV Novoyamyshevo
KZAST Nur-sultan
KZOTE Otegen Batyr ALA
KZPWQ Pavlodar PAV
KZPPK Petropavlovsk SEV
KZQZQ Qazyqurt YUZ
KZQSY Qulsary ATY
KZKUR Kuryk ATY
KZRRK Raygorodok ATY
KZZAB Kustanai
KZLAX Ridder VOS
KZKZO Kzyl-orda
KZRNY Rudnyy KUS
KZLKK Lisakovsk
KZSRY Saryagach YUZ
KZMDT Madeniet VOS
KZMAM Mamlyutka SEV
KZKYH Kandyagash AKT
KZKPC Kapchagay ALM
KZKGF Karaganda KAR
KZKTO Karaton ATY

© 2022 nghbrs.com / About