Locations In Saudi Arabia (SA)

Code Name Region
SAWAE Wadi Ad Dawasir
SAAWI Waisumah
SAEJH Wedjh
SAYNB Yanbu Commercial City 3
SAYBI Yanbu Industrial City 3
SAZUL Zilfi
SAZUY Zulayfayn
SASLF Sulayel
SATUU Tabuk
SATIF Taif
SATUI Turaif
SARAR Ras Al Khafji
SATFZ Tusdeer Free Zone
SARAM Ras Al Mishab
SAUDH Udhailiyah
SARAZ Ras Al-khair 4
SAVLA Umm Lajj
SARTA Ras Tanura
SAUZH Unayzah
SARUH Riyadh 1
SARYP Riyadh Dry Port
SASAF Safaniya
SASUH Salboukh
SASAL Salwa 4
SASAY Sayhat
SASHD Shadqam 4
SASHW Sharurah
SAQTF Qatif
SAKMX Khamis Mushayt
SAQUR Qurayyah
SAKAC King Abdullah City 2
SARAB Rabigh
SAKFH King Fhad
SARAH Rafha
SAKKH King Khalid
SALIT Lith
SAMED Madinah
SAMJH Majma
SAMAK Makkah
SAMAN Manailih
SAMUF Manfouha
SAMHY Muhayil 14
SANJN Najran 10
SAEAM Nejran
SAAQI Qaisumah
SAQAL Qalsn
SADHU Dhuba
SAJUB Jubail
SAFJJ Fiji 2
SAELQ Gassim

© 2022 nghbrs.com / About